Met Meer Cultuur

Amateurs op een professionele manier de gelegenheid bieden om te oefenen aan een breed aanbod van kunst- en cultuuruitingsvormen. De stichting kent geen (leeftijds)grenzen.

Wat:
Organisatie cursussen, workshops en presentaties op het gebied van muziek, theater en kunst. In samenwerking met partners of zelfstandigen realiseren van regionale culturele evenementen. Op diverse manieren werken aan het versterken van het theatrale aanbod, op binnen – of buitenlocaties. Het ondersteunen van initiatieven in de regio en in de provincie en het realiseren van uitgebreide projecten op het gebied van cultuur, voorzieningen en evenementen.

Wie:
Er wordt voor de begeleiding van diverse activiteiten gekeken naar mogelijkheden om met, in het werkgebied aanwezig talent, kennis en vaardigheden over te brengen. Bij bepaalde activiteiten werken we daarom met ‘ervaringsdeskundigen’. Bij andere activiteiten die een inbreng van meer deskundigheid vragen, worden professionals ingezet. We betalen passende vergoedingen en stellen een daarbij behorende deelnemersbijdrage vast.

Hoe:
Naast het reguliere programma werken we zelfstandig of samen met andere groepen aan projecten op het gebied van cultuurbevordering. De stichting MMC wil hierin een initiërende en voorwaardenscheppende rol blijven spelen.

Waar:
Activiteiten, regulier of speciaal, vinden plaats op de verschillende locaties van het gebied als Heemtuin, basisschool de Butte en cultuurcentrum vanBeresteyn, binnen of buiten, bij particulieren thuis en in de: “Cultuurwerkplaats Compagnieën (BC47)”.

 

Stichtingsgegevens:
Kamer van Koophandel:                                             02032488
Banknummer: NL55Rabo01392.50.034 Rabobank