BC 47 | Cultuurwerkplaats

Al vele jaren wordt er informeel, maar nu ook formeel gewerkt aan de realisatie van een Cultuurwerkplaats op Borgercompagnie 47. De woonboerderij en de locatie zijn opgedeeld in woonruimtes en een zelfstandig beheerde recreatieve ruimte voor activiteiten aan de achterzijde, binnen en buiten. Met de realisatie van de stichting Cultuurwerkplaats Compagnieën voor het recreatieve deel is in 2014 het cultureel kloppend hart voor deze regio nu ook formeel verankerd. De ruimte en de faciliteiten staan in dienst van de stichting MMC en andere culturele initiatieven voor diverse doelgroepen.

BC 47

Wat:
Er wordt ruimte beheerd en geëxploiteerd voor presentaties, bijeenkomst, activiteit, culturele werkplaatsen, voorzieningen en presentaties. Naast gebruik door groepen van stichting MMC en de dorpsvereniging wordt ruimte benut voor eigen activiteiten. De Cultuurwerkplaats wil een broedplaats zijn voor tal van culturele initiatieven.
Eigen activiteiten zijn o.a. het Mouterfest(ival) en diverse muziek- en theatervoorstellingen.

Wie:
De eigenaren stellen de ruimte op basis van een meerjaren-overeenkomst beschikbaar voor de stichting BC 47.  Het voltallig bestuur en de betrokken vrijwilligers dragen zorg voor voortgaande ontwikkeling en het beheer van de Cultuurwerkplaats en bijbehorende voorzieningen. Continuïteit is hiermee maximaal gewaarborgd.

Hoe:
Groepen maken tegen een bijzonder schappelijk tarief gebruik van de ruimtes en de voorzieningen. Stichting BC 47 breidt stapsgewijs de beschikbare voorzieningen uit.
Van de deelnemende groepen wordt een zekere mate van zelfwerkzaamheid gevraagd.


Waar:
Borgercompagnieweg 47
9632TC Borgercompagnie
0598-392872


Stichtinggegevens BC 47
Kamer van Koophandel:                60907568   RSIN 854114300
Banknummer: NL69 RABO 0190 5473 59 Rabobank