Over de stichting

Ontwikkeling van het eigen aanbod vanaf de oorsprong

De stichting Met Meer Cultuur (MMC) is in 2003 opgericht. Een aantal enthousiastelingen vonden enkele culturele activiteiten die zij voor oprichting in Borgercompagnie hadden gerealiseerd de moeite waard om continue te vervolgen. Er is gekozen voor een stichting die zou gaan werken voor een grotere regio en wel voor de Compagnieën. Dit is het gedeelde buitengebied van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Veendam.

Er is begonnen met een beperkt aanbod van enkele cursussen en een jaarlijks te organiseren koorproject. Gestaag is het aanbod uitgebreid en realiseerde de stichting MMC naast het reguliere cursus aanbod van theater, gitaar, grimeren, schilderen, djembee, geluidtechniek, internationale dans, streetdance en boekbesprekingen en diverse grotere projecten.

MMC 1                                                  MMC 2

Op het gebied van theater sloeg MMC diverse wegen in. Naast eerdere ondersteuning aan het duo Toos en Roos, werden eigen producties gerealiseerd als Trapspelen en Een onmogelijke liefde en werd uitgebreid aandacht besteed aan theaterworkshops en locatietheater. In 2008 realiseerde MMC een uniek project “Cultuur in de Compagnieen” met een heel seizoen diverse culturele presentaties van eigen talent. Met o.a. een theatrale bustocht van het Groninger busmuseum werden bezoekers uiteindelijk in de Heemtuin getrakteerd op de ontknoping van “retourtje onbekend”. Een schitterend staaltje locatietheater met aandacht voor bijzonder fraaie plekjes in de regio, aandacht voor decor en techniek.

MMC 3                                                  MMC 4

Voor, door en met jongeren werden vanaf 2007 eigen festivals Nutopia georganiseerd met muzikale en theatrale presentaties van de jongeren zelf. Facilitaire en organisatorische ondersteuning werd geboden aan menig jeugd en jongerenactiviteit in de naburige gemeenten waaronder de Roefeldag en jaarlijkse vrijwilligersdagen in Veendam en Hoogezand Sappemeer. Jongerenbands werden ondersteund en met presentaties van o.a. Lintje Cultuur (2013)en Heemtuin ’s Muziek in de Kas (2014) aan een podium geholpen.

Vanaf 2009 begonnen de voorbereidingen met de ontwikkelingen van de filmwerkplaats. Een unieke voorziening voor jongeren waarbij met goede apparatuur en begeleiding gewerkt kon worden aan het maken van eigen films. In samenwerking met diverse partners werden projecten gerealiseerd als de theaterfestivals 30 minuten los, Art startfestivals voor jongeren en recentelijk een project voor het betrekken van jongeren bij ontwikkeling van toekomstplannen voor de Veenkoloniën.

MMC 5                                                  MMC 6

Er zijn in de loop der jaren honderden deelnemers bereikt en geholpen aan een actieve kunst en cultuurbeleving. Duizenden bezoekers hebben in al die jaren kunnen genieten van de vele opvoeringen. Tientallen vrijwilligers zijn in al die jaren actief betrokken geweest bij de uitvoering van alle onderdelen. Met hen werd in december 2013 het jubileumjaar op een bijzondere wijze gevierd.
Voor de toekomst van MMC’s aanbod van actieve kunst – en cultuurbeleving is de stichting niet bang. MMC is een vrijwilligersorganisatie die waar nodig werkt met ingehuurde professionals en haar basis ontleent aan een actieve inzet van vrijwilligers en deelnemers uit de regio zelf. Het aanbod is laagdrempelig, deelnemers betalen een gedeelte van de kosten maar MMC weet de kosten laag te houden. Gemeenten zouden met bezuinigingen een bijzondere actieve en voor hen goedkope inzet van haar inwoners verliezen. Door het innovatieve karakter van de stichting, dat elk jaar haar aanbod vernieuwt zijn fondsen regelmatig bijzonder geïnteresseerd en bereid bij te dragen.

De stichting gaat verder met haar gevarieerd pakket aan cursussen, workshops en projecten. Veel van deze onderdelen werken toe naar een presentatie van de deelnemers. Naast het oefenen aan de kunstvorm zelf is er dus aandacht voor het leren presenteren en helpen bij het organiseren ervan. De keuze voor het aanbod wordt bepaald door de vraag van bewoners. De stichting organiseert de voorwaarden en indien nodig neemt ze extra initiatieven. Naast dit regelmatige aanbod realiseert MMC in samenwerking met partners uit de gehele provincie grotere projecten.

MMC 7                                                 MMC 8